Club

Llei de transparència

Obligacions legals imposades al CE Sabadell

OBLIGACIONS IMPOSADES A LA SAD CE SABADELL FC, SAD PER LA LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A la INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN.

El CE SABADELL FC, SAD, en un constant esforç per millorar la seva pròpia organització interna, ha adquirit un ferm compromís a realitzar totes
les seves actuacions i gestions amb la màxima claredat possible conforme a la Llei 19/2013 de Transparència.

Per a això, el Club té entre les seves prioritats tractar d’atendre totes les demandes d’informació per part de la massa social del Club i per a això ha publicat la següent informació basant-se en els criteris marcats per l’índex establert per a mesurar la Transparència en els Clubs de Futbol (INFUT).

Per a més informació: https://transparencia.org.es/infut-2019/

I. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

1. Naturalesa i Règim Jurídic.

El CENTRE D’ESPORTS SABADELL FUTBOL CLUB es va transformar en SAD amb durada indefinida davant l’il·lustre notari del Sabadell D. Javier Micó amb data 30 de juny de 1992, té el seu domicili social en a Sabadell, Plaça Olímpia, sense número, Estadi Nova Creu Alta on desenvolupa la seva activitat.

2. Objete Social.

1r) La participació en competicions esportives oficials de caràcter professional de la modalitat esportiva de futbol.

2n) La promoció i desenvolupament d’activitats esportives de quantes modalitats el Consell d’Administració consideri la seva pràctica i desenvolupament.

3r) L’explotació i comercialització d’espectacles esportius, productes i drets de tota mena vinculats a, o relacionats amb la modalitat esportiva, l’equip professional i els mitjans de l’equip.

3. Normativa Aplicable.


NORMATIVA PRÒPIA CE SABADELL FC, SAD:

4. Estructura Organizativa – Consell d’Administració.

  • President: Sr. Pau Morilla-Giner.
  • Vicepresidenta: Sra. Ana Navés Palou (Àrea Màrqueting i Social).
  • Secretari: Sr. Luis Salas de Córdoba (Àrea Jurídica i Financera).
  • Conseller: Sr. Axel Torres Xirau (Àrea Esportiva).
  • Conseller: Sr. Albert Ramos Colin (Àrea Operacions).
  • Conseller: Sr. Bruno Batlle Cabezas.

Com s’especifica en el Article 29è. Remuneració dels Consellers

El càrrec de Conseller s’exerceix gratuïtament, no percebent per aquest concepte cap remuneració.

5. Concurs de Creditors.

El CE Sabadell FC, SAD no es troba en situació de concurs de creditors, o de pre-concurs o situació similar.

6. Dades de Contacte.

Estadi Municipal Nova Creu Alta

Plaça Olímpia, 1

08206 Sabadell

Telèfon: 93 723 13 05

Email: secretaria@cesabadell.cat

Horari de les oficines de la Nova Creu Alta

Lunes: de 10h a 14h, i de 16h a 20h

Dimarts: tancades

Dimecres: de 10h a 14h, i de 16h a 20h

Dijous: de 10h a 14h, i de 16h a 20h

Divendres: de 10h a 14h, i de 16h a 20h

Dissabtes, diumenges i festius: tancat

Horari de les oficines del Futbol Base (Olímpia)

De dilluns a divendres: de 16:00 a 20:00 hores

II. INFORMACIÓ TRANSPARÈNCIA ECONÒMIC FINANCERA