Aprovat l”ordre del dia de la Junta General Ordinària

En la Junta General Ordinària del Centre d”Esports Sabadell, que s”ha celebrat aquest dimarts 23 de desembre al Casal Pere Quart, s”han aprovat els comptes anuals, la memòria i l”informe de gestió corresponent a l”exercici 2013-14. També s”ha aprovat la gestió social.
 
D”altra banda, s”ha procedit a la lectura i aprovació del pressupost anual del curs 2014-15 i s”ha aprovat la delegació al Consell d”Administració per realitzar una ampliació de capital voluntària de 3.000.000,00 € com a import màxim, mitjançant l”emissió de noves accions nominatives de 60,10 € d”import cadascuna d”elles.
 
El cens d”accionistes presents a la Junta General Ordinària ha estat del 84″6% del total del capital social del CE Sabadell.