Comunicat oficial

El Centre d’Esports Sabadell FC celebrarà aquest pròxim dilluns 16 de juliol (19:00 hores) a la Nova Creu Alta la Junta General Ordinària i Extraordinària a la qual tenen accés tots els accionistes del club.

En l’ordre del dia de la Junta Ordinària se sotmetrà a aprovació els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017/2018 i la gestió dels administradors.

I en l’ordre del dia de la Junta Extraordinària es proposarà la redenominació del capital social a euros, una primera ampliació de capital social per compensació dels crèdits generats amb motiu de les aportacions realitzades durant els exercicis 2012 a 2015, una segona ampliació de capital per compensació de crèdits concursals en aplicació del conveni aprovat per sentència del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona, la modificació de l’article 5è i 6è dels estatus socials com a conseqüència dels acords anteriors i l’aprovació del pressupost corresponent a la temporada 2018/2019.

Recordem que les ressolucions de la Junta es podran consultar un cop finalitzada a cesabadell.cat.