Comunicat Oficial

19/12/2018

El C.E. Sabadell FC, S.A.D ha celebrat aquesta tarda al domicili social de l’entitat la Junta General d’Accionistes que ha comptat amb la participació del 87,86% del capital social. Sota la presidència d’Esteve Calzada, s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els diferents assistents han realitzat, s’han aprovat les propostes realitzades pel Consell d’Administració amb el vot favorable del 56,77% del capital present a la sessió. Els acords presos inclouen l’aprovació d’una web corporativa així com la reducció del valor nominal de les accions que integren el capital social que queden en 3,-€, així com una ampliació de capital per import de 900.000,- € amb dret de subscripció preferent per part dels actuals accionistes.

Com a resultat dels acords adoptats, s’han modificat els articles corresponents al règim de convocatòria de les futures juntes generals, així com al capital social de la companyia. Abans de finalitzar, el President del Consell, Esteve Calzada, ha fet una presentació de la situació global de l’entitat i les línies mestres del seu projecte. La sessió s’ha desenvolupat amb normalitat, s’han debatut les discrepàncies i els precs presentats pels accionistes i ha finalitzat amb l’agraïment a tots els accionistes presents pel seu suport a les mesures proposades.

Fotografia: Críspulo Díaz.