COMUNICAT OFICIAL

20/12/2019

El C.E. Sabadell FC, S.A.D ha celebrat aquesta tarda al domicili social de l’entitat la Junta General Ordinaria d’Accionistes que ha comptat amb la participació del 81,25% del capital social. En la sessió s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els diferents assistents han realitzat, s’han aprovat per unanimitat les propostes realitzades pel Consell d’Administració. En primer lloc, s’han aprovat els comptes anuals de l’exercici 2018/19. A continuació, s’ha aprovat la gestió per part del Consell d’Aministració, així com la renovació de càrrecs amb la incorporació de Bruno Batlle i Pau Morilla-Giner.

La sessió s’ha desenvolupat amb normalitat, s’han debatut les discrepàncies i els precs presentats pels accionistes i ha finalitzat amb l’agraïment a tots els accionistes presents pel seu suport a les mesures proposades.