COMUNICAT OFICIAL

10/12/2020

  • Aquest injecció econòmica garanteix l’estabilitat del club a futur
  • Per primer cop en la seva història recent el club deixarà de tenir fons propis negatius i tindrà patrimoni positiu

El C.E. Sabadell FC, S.A.D ha celebrat aquesta tarda al domicili social de l’entitat la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes amb assistència telemàtica que ha comptat amb la participació del 98,93% del capital social. En la sessió s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els diferents assistents han realitzat, s’han aprovat per unanimitat les propostes realitzades pel Consell d’Administració. En primer lloc, s’han aprovat els comptes anuals de l’exercici 2019/20. A continuació, s’ha aprovat l’ampliació de capital per import màxim de 6.000.000€ amb la finalitat de cobrir el capital social mínim establert legalment. L’ampliació es durà a terme mitjançant l’emissió de fins a 20.000.000 de noves accions amb valor nominal de 0,3€, amb dret de subscripció preferent dels actuals accionistes.

Aquest és un pas més per consolidar l’estabilitat econòmica i institucional del club i reforçar el compromís del grup inversor encapçalat per Esteve Calzada i Pau Morilla-Giner. El president del CE Sabadell FC, Esteve Calzada, ha assegurat que: “M’agradaria que gaudíssim d’un moment històric per al club amb aquesta estabilitat financera i econòmica. Aquesta ampliació garanteix la solidesa del club per seguir construint un projecte de futur”. Esteve Calzada també ha confirmat que acudirà a l’ampliació de capital juntament amb la resta d’inversors que van arribar a l’estiu del 2019. Calzada ha agraït el suport de tots els col·lectius que han ajudat al creixement del club des de la seva arribada. 

La sessió s’ha desenvolupat amb normalitat, s’han presentat tots els punts de l’ordre del dia i s’han respost els precs presentats pels accionistes. La Junta ha finalitzat amb l’agraïment a tots els accionistes presents pel seu suport a les mesures proposades.