COMUNICAT OFICIAL

20/12/2021

El C.E. Sabadell FC, S.A.D ha celebrat aquesta tarda al domicili social de l’entitat la Junta General Ordinària d’Accionistes que ha comptat amb la participació del 90,00% del capital social. En la sessió s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els diferents assistents han realitzat, s’han aprovat per unanimitat les propostes realitzades pel Consell d’Administració. En primer lloc, s’han aprovat els comptes anuals corrsponents a l’exercici 2020/21. A continuació, s’ha aprovat la gestió per part del Consell d’Administració i els presupostos per a la temporada 2021-22. 

La sessió s’ha desenvolupat amb normalitat, s’han presentat tots els punts de l’ordre del dia i s’han respost els precs presentats pels accionistes. La Junta ha finalitzat amb l’agraïment a tots els accionistes presents pel seu suport a les mesures proposades.