Comunicat oficial de la LFP

En relació amb l”acord adoptat per la Comissió Delegada de l”Assemblea General de la RFEF a la tarda del dia d”avui en relació a la suspensió indefinida de totes les competicions futbolístiques de totes les categories, La Lliga es troba obligada a realitzar les següents manifestacions:
 
1. En la nit d”avui, la LFP ha interposat les accions legals corresponents, davant els òrgans administratius i judicials competents, en defensa dels drets i interessos legítims, tant dels seus Clubs / SAD afiliats, com de la pròpies competicions professionals que organitza i que han estat flagrantment vulnerats per l”esmentada decisió de la RFEF.
 
2. La decisió adoptada per la RFEF és nul·la de ple dret, no només per motius formals, ja que no es trobava inclosa en l”ordre del dia de la Comissió Delegada, sinó també per raons materials, ja que la Llei de l”Esport i el vigent Conveni de Coordinació atribueixen a la LFP la potestat per organitzar les competicions professionals i aprovar el calendari esportiu d”aquestes.
 
3. Per part de la LFP s”ha sol·licitat, als organismes competents, la depuració de totes les responsabilitats disciplinàries que puguin derivar, tant per als membres de la Comissió Delegada de l”Assemblea General de la RFEF que han participat en l”adopció de l”acord i no s”hagin oposat a aquest, com per a aquelles persones o col·lectius que hagin participat en la seva possible implementació.
 
4. Així mateix, la LFP ha fet una reserva expressa d”accions legals per reclamar els gravíssims danys i perjudicis econòmics, esportius, socials i de qualsevol altra índole, que es derivin de la hipotètica execució de l”acord adoptat per part de la RFEF al dia d”avui, tant per als Clubs / SAD afiliats, com per a les pròpies competicions del futbol professional.
 
5. L a LFP vol reiterar la importància del Reial Decret aprovat pel Govern d”Espanya, destacant com una fita històrica en el futbol espanyol amb evident contingut de Responsabilitat Social Corporativa. Amb les previsions d”ingressos estimades, es duplicaran els percentatges de massa salarial de Segona Divisió respecte als actuals. A més, amb aquest acord, més de 300 jugadores de la Primera Divisió femenina així com els més de 2.000 jugadors de la Segona Divisió B, tindran el règim de Seguretat Social que els correspon, després de molts anys sense l”adequada cobertura i sense les oportunes actuacions en la seva defensa per part d”AFE i RFEF. Aquesta mesura beneficiarà igualment a tots els esports d”alt nivell, rebent els seus esportistes un 1% que garantirà les seves cotitzacions a la Seguretat Social, sent aquesta una iniciativa necessària per mantenir la Marca Espanya dels nostres esportistes d”elit. La LFP vol destacar el suport dels nombrosos esportistes que s”han manifestat en favor d”aquesta mesura.
 
6. En el Reial Decret, el Govern d”Espanya ha entès la sensibilitat social i esportiva que ha de tenir el futbol professional, i que a hores d”ara, es posa en dubte per entitats amb altres interessos més enllà del real benefici del futbol i de tot l”esport espanyol.
 
7. La Lliga de Futbol Professional convoca als seus clubs i SAD afiliats a una Assemblea General Extraordinària el proper dilluns 11 maig, 2015.