La Junta General extraordinària del Centre d’Esports Sabadell aprova la nova ampliació de capital de l’entitat

El C.E. Sabadell FC, S.A.D ha celebrat aquesta tarda al domicili social de l’entitat la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes. En la sessió s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els diferents assistents han realitzat, s’han aprovat per unanimitat les propostes realitzades pel Consell d’Administració. S’ha aprovat una ampliació de capital. Aquest augment de capital social de l’entitat tindrà una emissió de 10.500.000 accions, amb un valor total de 3.150.000 euros. El valor de cada acció serà de 0,30 cèntims i aquestes seran iguals, indivisibles i acumulables. D’aquesta forma, l’entitat disposa del mecanisme necessari per poder rebre nous inversors  durant la temporada. Els recursos que es puguin aconseguir aniran íntegrament destinats al projecte esportiu, tot i que mentrestant, i mantenint el criteri de prudència, el club seguirà treballant amb un pressupost de caràcter modest.

La sessió s’ha desenvolupat amb normalitat, s’han presentat tots els punts de l’ordre del dia i s’han respost els precs presentats pels accionistes. La Junta ha finalitzat amb l’agraïment a tots els accionistes presents pel seu suport a les mesures proposades.