Manifest per a l’eliminació de la violencia envers les dones