Aprovat el Reial Decret per a la venda centralitzada dels drets de TV

Amb l”aprovació del REIAL DECRET-LLEI DE MESURES URGENTS EN RELACIÓ AMB LA COMERCIALITZACIÓ DELS DRETS D”EXPLOTACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS DE LES COMPETICIONS DE FUTBOL PROFESSIONAL i davant la seva publicació al BOE, La Lliga manifesta que aquesta decisió del Govern d”Espanya és un pas històric per al futbol professional espanyol que li permetrà ser més competitiu en els mercats nacional i internacional i, sobretot, resultarà beneficiós per als clubs i SADs, aficionats, espectadors i teleespectadors. Aquest pas donat pel Govern d”Espanya era urgent i necessari.
 
La Lliga agraeix la sensibilitat del Govern d”Espanya amb el futbol aficionat, amb altres esports i amb altres esportistes. Aquesta mesura reflecteix el sentir de la totalitat del futbol professional en una línia de responsabilitat social corporativa amb la qual aquesta Lliga se sent totalment identificada.
 
Si en els propers cinc anys el creixement del valor dels drets és l”esperat, el futbol aficionat espanyol, els seus clubs i les seves federacions territorials ingressaran més de 150 milions d”euros, que es convertiran en 400 milions d”euros en els pròxims deu anys. Quantitats que, repartides correctament, consolidaran el futbol aficionat espanyol.
 
Finalment, i davant els difícils reptes que té encomanats, la Lliga de Futbol Professional vol agrair la bona feina i la sensibilitat de la Secretaria d”Estat per a l”Esport i de totes les persones que treballen en aquesta institució.